k.ú.: 668010 - Kolaje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537306 - Kolaje NUTS5 CZ0208537306
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1336284
zahrada 47 29479
ovoc. sad 2 7724
travní p. mez, stráň 3 1062
travní p. 4 12357
lesní poz 1 570
vodní pl. nádrž umělá 2 162
vodní pl. tok umělý 46 14566
zast. pl. 91 52769
ostat.pl. jiná plocha 26 10004
ostat.pl. manipulační pl. 12 16888
ostat.pl. ostat.komunikace 33 38293
ostat.pl. pohřeb. 3 1626
ostat.pl. silnice 5 62490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1569
ostat.pl. zeleň 18 7029
Celkem KN 654 1592872
Par. KMD 654 1592872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 85
LV 184
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1841 03.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.