k.ú.: 667994 - Kokořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534901 - Kokořín NUTS5 CZ0206534901
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 2102970
zahrada 158 102004
ovoc. sad 9 46027
travní p. 84 296091
lesní poz les s budovou 3 55
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 382
lesní poz 323 3527982
vodní pl. nádrž přírodní 1 12143
vodní pl. nádrž umělá 4 52650
vodní pl. tok přirozený 7 10796
vodní pl. tok umělý 1 1888
vodní pl. zamokřená pl. 7 41129
zast. pl. společný dvůr 8 1552
zast. pl. zbořeniště 9 3598
zast. pl. 257 83002
ostat.pl. jiná plocha 143 133131
ostat.pl. manipulační pl. 22 43117
ostat.pl. neplodná půda 232 279215
ostat.pl. ostat.komunikace 109 94453
ostat.pl. silnice 33 121425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 44624
ostat.pl. zeleň 18 56698
Celkem KN 1578 7054932
Par. DKM 296 2541093
Par. KMD 1282 4513839
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 250
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 52
LV 326
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2014
DKM-KPÚ 06.02.2004 1:1000 15.04.2004 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 15.08.2014 na části k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 07:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.