k.ú.: 667986 - Janova Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534901 - Kokořín NUTS5 CZ0206534901
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1097413
zahrada 40 45455
ovoc. sad 11 33920
travní p. 29 133379
lesní poz les s budovou 25 757
lesní poz 28 533196
vodní pl. nádrž umělá 1 59714
vodní pl. tok umělý 1 119
zast. pl. společný dvůr 2 111
zast. pl. 38 29467
ostat.pl. jiná plocha 14 22169
ostat.pl. manipulační pl. 7 9519
ostat.pl. neplodná půda 22 13166
ostat.pl. ostat.komunikace 20 43337
ostat.pl. silnice 9 25501
ostat.pl. zeleň 1 8
Celkem KN 324 2047231
Par. DKM 125 1249639
Par. KMD 199 797592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 59
LV 120
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2013
DKM-KPÚ 26.03.2002 1:1000 03.06.2002 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 08.03.2013 na části k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 03:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.