k.ú.: 667978 - Kokory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514152 - Kokory NUTS5 CZ0714514152
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 747 3344666
chmelnice 192 1279313
zahrada 523 320752
ovoc. sad 17 120327
travní p. 95 275890
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 1254
lesní poz 27 529872
vodní pl. nádrž umělá 2 1774
vodní pl. rybník 6 44962
vodní pl. tok přirozený 60 55963
vodní pl. tok umělý 2 217
zast. pl. zbořeniště 5 1050
zast. pl. 647 185411
ostat.pl. jiná plocha 186 104788
ostat.pl. manipulační pl. 58 49899
ostat.pl. neplodná půda 40 24365
ostat.pl. ostat.komunikace 273 241005
ostat.pl. pohřeb. 1 4015
ostat.pl. silnice 198 108589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8106
ostat.pl. zeleň 7 3276
Celkem KN 3091 6705494
Par. DKM 3091 6705494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 25
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 371
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 590
byt.z. byt 16
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 17
LV 747
spoluvlastník 1028

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2013
THM-G 1:2000 01.12.1979 15.11.2013 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1933 01.12.1979 agrární operace, příložná mapa 1:1250, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 26.08.2019 07:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.