k.ú.: 667897 - Kojetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7055 16685705
zahrada 1239 651689
ovoc. sad 5 61049
travní p. 634 1423290
lesní poz 188 3605652
vodní pl. nádrž umělá 9 4209
vodní pl. rybník 36 121749
vodní pl. tok přirozený 430 479248
vodní pl. tok umělý 26 3642
vodní pl. zamokřená pl. 256 63263
zast. pl. společný dvůr 9 3974
zast. pl. zbořeniště 95 16104
zast. pl. 2223 605729
ostat.pl. dráha 184 431809
ostat.pl. jiná plocha 763 613976
ostat.pl. manipulační pl. 434 711673
ostat.pl. neplodná půda 20 14092
ostat.pl. ostat.komunikace 2700 748064
ostat.pl. pohřeb. 4 17615
ostat.pl. silnice 187 148518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 64486
ostat.pl. zeleň 31 23178
Celkem KN 16552 26498714
Par. DKM 16552 26498714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 53
č.p. doprava 3
č.p. garáž 71
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 59
č.p. rod.dům 1144
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 307
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb. 57
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če výroba 82
bez čp/če zem.stav 95
rozestav. 4
Celkem BUD 2125
byt.z. byt 1069
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1081
LV 3233
spoluvlastník 7703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2011
DKM 1:1000 29.09.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1990 29.09.2011 extravilán (užívací stav)
Ins. A 1:1000 01.12.1946 29.09.2011 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2019 15:54

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.