k.ú.: 667889 - Kojetín u Starého Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 14284
zahrada 172 124097
travní p. 274 1127116
lesní poz 161 1139288
vodní pl. nádrž umělá 21 20745
vodní pl. tok přirozený 2 2247
vodní pl. tok umělý 6 375
zast. pl. společný dvůr 1 119
zast. pl. zbořeniště 5 1075
zast. pl. 113 32463
ostat.pl. jiná plocha 60 26488
ostat.pl. manipulační pl. 4 3272
ostat.pl. neplodná půda 54 94500
ostat.pl. ostat.komunikace 63 53307
ostat.pl. silnice 6 20248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3340
Celkem KN 957 2662964
Par. KMD 957 2662964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 109
LV 201
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2015
KM-D 1:2000 11.10.1999 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 11.10.1999 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:12

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.