k.ú.: 667838 - Kojčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598712 - Kojčice NUTS5 CZ0633598712
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 3305436
zahrada 122 58034
travní p. 133 746990
lesní poz les s budovou 3 108
lesní poz 266 892589
vodní pl. nádrž přírodní 2 2998
vodní pl. nádrž umělá 2 2028
vodní pl. rybník 10 87562
vodní pl. tok přirozený 7 72871
vodní pl. tok umělý 4 12113
vodní pl. zamokřená pl. 7 32838
zast. pl. společný dvůr 14 7118
zast. pl. zbořeniště 6 1003
zast. pl. 226 66637
ostat.pl. jiná plocha 103 87759
ostat.pl. manipulační pl. 12 5084
ostat.pl. neplodná půda 150 225863
ostat.pl. ostat.komunikace 148 200588
ostat.pl. silnice 16 94406
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1750
ostat.pl. zeleň 11 51997
Celkem KN 1616 5955772
Par. DKM 966 5627728
Par. KMD 649 311390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 219
LV 263
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
DKM-KPÚ 04.01.2012 1:1000 23.01.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1829 16.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 30.09.2020 18:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička