k.ú.: 667781 - Kramolín u Kojákovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544639 - Jílovice NUTS5 CZ0311544639
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2408474
zahrada 76 33621
travní p. 328 470548
lesní poz 114 444302
vodní pl. nádrž umělá 1 886
vodní pl. rybník 7 13707
vodní pl. tok přirozený 12 1355
vodní pl. tok umělý 31 5745
vodní pl. zamokřená pl. 4 4404
zast. pl. společný dvůr 7 885
zast. pl. zbořeniště 3 850
zast. pl. 66 30302
ostat.pl. jiná plocha 19 14142
ostat.pl. manipulační pl. 39 23622
ostat.pl. neplodná půda 43 47509
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 7917
ostat.pl. ostat.komunikace 126 69172
ostat.pl. silnice 1 26053
ostat.pl. zeleň 6 914
Celkem KN 1276 3604408
Par. DKM 1276 3604408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 66
LV 162
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.03.2014
ZMVM 1:2000 01.08.1995 19.03.2014
S-SK GS 1:2880 1870 01.08.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička