k.ú.: 667757 - Úhořilka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548537 - Úhořilka NUTS5 CZ0631548537
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 7718
orná půda 53 1824426
zahrada 31 25033
travní p. 55 407699
lesní poz 26 138944
vodní pl. nádrž umělá 1 3389
vodní pl. rybník 4 11286
vodní pl. tok umělý 2 5204
zast. pl. zbořeniště 1 97
zast. pl. 50 24700
ostat.pl. jiná plocha 12 2653
ostat.pl. manipulační pl. 4 7655
ostat.pl. neplodná půda 4 691
ostat.pl. ostat.komunikace 44 61353
ostat.pl. silnice 3 13345
ostat.pl. zeleň 7 6912
Celkem KN 298 2541105
Par. DKM 193 2480203
Par. KMD 105 60902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 46
LV 61
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 08.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 03.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.09.2020 01:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička