k.ú.: 667749 - Kochánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548529 - Kochánov NUTS5 CZ0631548529
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 2104736
zahrada 67 31484
travní p. 293 499445
lesní poz 68 211974
vodní pl. nádrž umělá 5 1941
vodní pl. rybník 8 36175
vodní pl. tok přirozený 14 3217
vodní pl. tok umělý 3 1439
zast. pl. 107 38870
ostat.pl. jiná plocha 64 18415
ostat.pl. manipulační pl. 23 10565
ostat.pl. neplodná půda 12 8223
ostat.pl. ostat.komunikace 84 57876
ostat.pl. silnice 6 25146
Celkem KN 1180 3049506
Par. KMD 1180 3049506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 92
LV 110
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 01:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.