k.ú.: 667706 - Kohoutov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579408 - Kohoutov NUTS5 CZ0525579408
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 2084308
zahrada 193 187025
travní p. 360 1987034
lesní poz 99 2508941
vodní pl. nádrž umělá 12 84179
vodní pl. tok přirozený 18 24571
vodní pl. tok umělý 4 7576
vodní pl. zamokřená pl. 3 15029
zast. pl. společný dvůr 1 294
zast. pl. zbořeniště 13 2564
zast. pl. 232 69197
ostat.pl. jiná plocha 64 59652
ostat.pl. manipulační pl. 40 52630
ostat.pl. neplodná půda 39 34616
ostat.pl. ostat.komunikace 120 181229
ostat.pl. pohřeb. 1 1736
ostat.pl. silnice 14 60602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17006
ostat.pl. zeleň 18 40895
Celkem KN 1319 7419084
Par. DKM 868 7081132
Par. KMD 451 337952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
Celkem BUD 227
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 278
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2016
S-SK GS 1:2880 1840 08.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 03:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.