k.ú.: 667641 - Topol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 3808539
zahrada 107 76549
ovoc. sad 11 58239
travní p. 44 155873
lesní poz 41 193283
vodní pl. nádrž umělá 1 2702
vodní pl. tok přirozený 7 12146
zast. pl. společný dvůr 3 479
zast. pl. zbořeniště 6 5005
zast. pl. 131 61472
ostat.pl. dráha 2 16018
ostat.pl. jiná plocha 69 65658
ostat.pl. manipulační pl. 10 16135
ostat.pl. neplodná půda 9 9538
ostat.pl. ostat.komunikace 53 69200
ostat.pl. pohřeb. 1 1867
ostat.pl. silnice 17 56419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2503
ostat.pl. zeleň 8 13597
Celkem KN 826 4625222
Par. DKM 826 4625222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 123
byt.z. byt 61
Celkem JED 61
LV 245
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.09.2006 1:1000 05.10.2006 *)
DKM 1:1000 15.02.1995
DKM 1:1000 15.02.1995 05.10.2006
S-SK GS 1:2880 1839 15.02.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 16:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.