k.ú.: 667625 - Lhůta u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 684960
zahrada 23 19985
travní p. 63 289546
lesní poz 21 180115
vodní pl. nádrž umělá 3 5603
vodní pl. rybník 3 2475
vodní pl. tok přirozený 1 15
vodní pl. tok umělý 11 5291
zast. pl. zbořeniště 2 1138
zast. pl. 29 15239
ostat.pl. jiná plocha 9 5167
ostat.pl. neplodná půda 38 37915
ostat.pl. ostat.komunikace 23 21024
ostat.pl. silnice 6 6239
Celkem KN 285 1274712
Par. KMD 285 1274712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 29
LV 38
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 08.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 19:09

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.