k.ú.: 667625 - Lhůta u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 684960
zahrada 23 19985
travní p. 63 289546
lesní poz 21 180115
vodní pl. nádrž umělá 1 4051
vodní pl. rybník 3 2475
vodní pl. tok přirozený 1 15
vodní pl. tok umělý 11 5291
zast. pl. zbořeniště 2 1138
zast. pl. 26 14925
ostat.pl. jiná plocha 9 5167
ostat.pl. neplodná půda 38 38229
ostat.pl. ostat.komunikace 23 22576
ostat.pl. silnice 6 6239
Celkem KN 280 1274712
Par. KMD 280 1274712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 26
LV 39
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 08.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 19:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.