k.ú.: 667617 - Kocourov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1541348
zahrada 78 58429
travní p. 199 591788
lesní poz 91 1616503
vodní pl. nádrž umělá 2 6028
vodní pl. tok přirozený 1 277
zast. pl. společný dvůr 7 1065
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 65 38484
ostat.pl. jiná plocha 30 8743
ostat.pl. manipulační pl. 17 56994
ostat.pl. neplodná půda 63 43226
ostat.pl. ostat.komunikace 49 47179
ostat.pl. silnice 46 36063
ostat.pl. zeleň 3 447
Celkem KN 894 4046689
Par. KMD 894 4046689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 64
LV 96
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2013
S-SK GS 1:2880 1837 28.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.