k.ú.: 667595 - Koclířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578231 - Koclířov NUTS5 CZ0533578231
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 5744338
zahrada 455 297057
ovoc. sad 6 24328
travní p. plantáž dřevin 1 3537
travní p. 514 5144269
lesní poz 128 4661009
vodní pl. nádrž umělá 2 3642
vodní pl. tok přirozený 12 23466
vodní pl. tok umělý 14 13395
vodní pl. zamokřená pl. 2 889
zast. pl. zbořeniště 18 11217
zast. pl. 360 113160
ostat.pl. jiná plocha 136 158413
ostat.pl. manipulační pl. 9 33119
ostat.pl. neplodná půda 12 5925
ostat.pl. ostat.komunikace 222 466239
ostat.pl. pohřeb. 1 3237
ostat.pl. silnice 25 295725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12142
ostat.pl. zeleň 75 264964
Celkem KN 2109 17280071
Par. DKM 785 13844946
Par. KMD 1324 3435125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 117
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 350
byt.z. byt 44
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 46
LV 382
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.09.2018 1:1000 27.09.2018 *)
KMD 1:1000 20.09.2011
DKM-KPÚ 22.02.2010 1:1000 25.03.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 20.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 27.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička