k.ú.: 667544 - Kocbeře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579394 - Kocbeře NUTS5 CZ0525579394
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 2847147
zahrada 251 217409
travní p. 187 363723
lesní poz 76 6983365
vodní pl. nádrž umělá 3 1677
vodní pl. tok přirozený 12 4991
vodní pl. zamokřená pl. 17 45034
zast. pl. společný dvůr 2 150
zast. pl. zbořeniště 5 1912
zast. pl. 300 102465
ostat.pl. dálnice 12 4530
ostat.pl. jiná plocha 98 82905
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 43
ostat.pl. manipulační pl. 41 37482
ostat.pl. neplodná půda 56 44807
ostat.pl. ostat.komunikace 127 106797
ostat.pl. pohřeb. 1 2849
ostat.pl. silnice 18 72702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7228
ostat.pl. zeleň 14 1084
Celkem KN 1534 10928300
GP 206 843837
Celkem ZE 206 843837
Par. KMD 1534 10928300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 289
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 23
LV 341
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 19.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2019 13:10

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.