k.ú.: 667498 - Kobyly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564141 - Kobyly NUTS5 CZ0513564141
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 351 3930097
zahrada 298 354044
ovoc. sad 21 113421
travní p. 225 721951
lesní poz 247 1909274
vodní pl. nádrž umělá 3 1269
zast. pl. zbořeniště 22 3327
zast. pl. 239 83209
ostat.pl. jiná plocha 57 39730
ostat.pl. manipulační pl. 45 42096
ostat.pl. neplodná půda 45 30589
ostat.pl. ostat.komunikace 167 156095
ostat.pl. silnice 13 75241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7264
ostat.pl. zeleň 3 1727
Celkem KN 1740 7469334
Par. KMD 1740 7469334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 135
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 235
LV 327
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1843 27.07.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 25.09.2020 05:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička