k.ú.: 667455 - Kobylí na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584568 - Kobylí NUTS5 CZ0644584568
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1487
orná půda 2018 9919645
vinice 912 3133587
zahrada mez, stráň 1 142
zahrada 876 538644
ovoc. sad 472 1864056
travní p. 485 1137931
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 50931
lesní poz 295 2126079
vodní pl. nádrž přírodní 3 4360
vodní pl. nádrž umělá 1 136
vodní pl. tok přirozený 63 277419
vodní pl. tok umělý 13 13898
zast. pl. zbořeniště 2 277
zast. pl. 1276 381339
ostat.pl. dráha 8 106867
ostat.pl. jiná plocha 451 374575
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2743
ostat.pl. manipulační pl. 87 140080
ostat.pl. mez, stráň 1 1717
ostat.pl. neplodná půda 13 10114
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 1866
ostat.pl. ostat.komunikace 241 581066
ostat.pl. pohřeb. 1 4374
ostat.pl. silnice 21 153009
ostat.pl. skládka 2 2282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 50679
ostat.pl. zeleň 175 169177
Celkem KN 7444 21048480
PK 119 23330
Celkem ZE 119 23330
Par. DKM 7283 21007573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 764
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 218
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1175
byt.z. byt 12
obč.z. byt 12
Celkem JED 24
LV 1967
spoluvlastník 2699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2010 1:1000 08.11.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 13.08.2022 01:25

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.