k.ú.: 667404 - Kobylá nad Vidnavkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 557218 - Kobylá nad Vidnavkou NUTS5 CZ0711557218
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 4765273
zahrada 249 176422
ovoc. sad 1 10686
travní p. 208 1494062
lesní poz 168 3497882
vodní pl. nádrž umělá 15 41186
vodní pl. rybník 2 74178
vodní pl. tok přirozený 24 63589
vodní pl. tok umělý 3 12573
vodní pl. zamokřená pl. 16 38325
zast. pl. společný dvůr 3 520
zast. pl. zbořeniště 85 35547
zast. pl. 178 71724
ostat.pl. dráha 1 37294
ostat.pl. jiná plocha 257 181255
ostat.pl. manipulační pl. 15 25740
ostat.pl. neplodná půda 52 29878
ostat.pl. ostat.komunikace 206 184444
ostat.pl. pohřeb. 2 1658
ostat.pl. silnice 1 696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15878
ostat.pl. zeleň 22 47338
Celkem KN 1775 10806148
Par. KMD 1775 10806148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 4
obč.z. byt 23
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 31
LV 224
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 22.04.2002 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 17.08.2019 23:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.