k.ú.: 667251 - Besedice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563641 - Koberovy NUTS5 CZ0512563641
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 308505
zahrada 209 220378
travní p. 263 851897
lesní poz les s budovou 1 256
lesní poz 324 2415726
vodní pl. tok přirozený 1 7420
vodní pl. tok umělý 1 268
zast. pl. zbořeniště 4 389
zast. pl. 231 30939
ostat.pl. dráha 2 13013
ostat.pl. jiná plocha 58 13195
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1320
ostat.pl. manipulační pl. 39 11262
ostat.pl. neplodná půda 191 161119
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 419
ostat.pl. ostat.komunikace 123 65513
ostat.pl. silnice 21 67692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2983
ostat.pl. zeleň 14 17090
Celkem KN 1565 4189384
Par. DKM 1155 4005698
Par. KMD 410 183686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 10
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 231
LV 293
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KMD 10.12.2013 1:1000 10.12.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1824 20.08.2015 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.09.2020 23:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.