k.ú.: 667234 - Zbožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 1331004
zahrada 45 34023
travní p. 101 346688
lesní poz 111 678117
vodní pl. nádrž umělá 10 4843
vodní pl. rybník 6 16726
vodní pl. tok přirozený 1 16045
zast. pl. 48 23718
ostat.pl. jiná plocha 15 13115
ostat.pl. manipulační pl. 8 10969
ostat.pl. neplodná půda 30 15631
ostat.pl. ostat.komunikace 42 39349
ostat.pl. silnice 7 15723
ostat.pl. zeleň 1 829
Celkem KN 587 2546780
Par. KMD 587 2546780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 65
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 05:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.