k.ú.: 667200 - Knyk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548286 - Knyk NUTS5 CZ0631548286
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 707 2692696
zahrada 138 85521
travní p. 380 783297
lesní poz 259 1044323
vodní pl. nádrž umělá 6 34551
vodní pl. rybník 10 69276
vodní pl. tok přirozený 3 265
zast. pl. zbořeniště 1 221
zast. pl. 202 64542
ostat.pl. jiná plocha 56 21814
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 12 22917
ostat.pl. manipulační pl. 21 23558
ostat.pl. neplodná půda 77 32371
ostat.pl. ostat.komunikace 121 97497
ostat.pl. silnice 62 78256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2744
ostat.pl. zeleň 17 13697
Celkem KN 2073 5067546
Par. KMD 2073 5067546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 125
č.p. zem.stav 8
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 293
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2011
S-SK GS 1:2880 1838 25.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.