k.ú.: 667153 - Kňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598461 - Kňovice NUTS5 CZ020B598461
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 4794014
zahrada 160 117496
ovoc. sad 6 14889
travní p. 147 724808
lesní poz ostat.komunikace 3 1744
lesní poz 222 2277798
vodní pl. nádrž umělá 1 1057
vodní pl. rybník 10 36815
vodní pl. tok přirozený 16 45131
vodní pl. tok umělý 6 8027
zast. pl. společný dvůr 3 309
zast. pl. zbořeniště 10 2735
zast. pl. 208 89624
ostat.pl. jiná plocha 89 73892
ostat.pl. manipulační pl. 23 31527
ostat.pl. neplodná půda 186 184530
ostat.pl. ostat.komunikace 113 192577
ostat.pl. silnice 9 55242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12313
ostat.pl. zeleň 40 57714
Celkem KN 1515 8722242
Par. DKM 1515 8722242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 5
č.p. shromaž. 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 201
LV 278
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.01.2003 1:1000 26.05.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1840 26.05.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.