k.ú.: 667145 - Knínice u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581739 - Knínice NUTS5 CZ0641581739
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 540 4329557
zahrada 453 326591
ovoc. sad 21 85220
travní p. 348 1140207
lesní poz ostat.komunikace 20 41584
lesní poz 117 4045480
vodní pl. nádrž umělá 7 6185
vodní pl. tok přirozený 59 91543
vodní pl. tok umělý 5 1547
vodní pl. zamokřená pl. 2 822
zast. pl. zbořeniště 6 1368
zast. pl. 465 157606
ostat.pl. dráha 13 23170
ostat.pl. jiná plocha 114 48740
ostat.pl. manipulační pl. 11 50326
ostat.pl. neplodná půda 53 134061
ostat.pl. ostat.komunikace 263 485452
ostat.pl. pohřeb. 2 3186
ostat.pl. silnice 21 48898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15344
ostat.pl. zeleň 40 164679
Celkem KN 2562 11201566
Par. DKM 1196 10333642
Par. KMD 1365 867904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 79
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 5
Celkem BUD 462
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 679
spoluvlastník 935

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 24.03.2016 1:1000 29.03.2016 *)
DKM-KPÚ 15.09.2014 1:1000 18.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1964 31.10.2017 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 01.10.2020 06:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička