k.ú.: 667102 - Kněžpole u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592269 - Kněžpole NUTS5 CZ0722592269
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 930
orná půda 2570 4268181
zahrada 400 293806
ovoc. sad 15 28704
travní p. 161 233811
lesní poz 27 3305142
vodní pl. nádrž přírodní 2 124910
vodní pl. tok přirozený 253 314406
vodní pl. tok umělý 37 3272
vodní pl. zamokřená pl. 7 678
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 36 6218
zast. pl. 456 183488
ostat.pl. dálnice 1 106
ostat.pl. jiná plocha 353 284891
ostat.pl. manipulační pl. 74 56414
ostat.pl. neplodná půda 45 16528
ostat.pl. ostat.komunikace 151 82486
ostat.pl. silnice 302 51662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 15765
ostat.pl. zeleň 10 1714
Celkem KN 4929 9273539
Par. KMD 4929 9273539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 148
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 182
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 436
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 16
LV 984
spoluvlastník 1464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 03:31

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.