k.ú.: 667102 - Kněžpole u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592269 - Kněžpole NUTS5 CZ0722592269
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 930
orná půda 2571 4269983
zahrada 397 292644
ovoc. sad 15 28704
travní p. 161 233811
lesní poz 27 3305142
vodní pl. nádrž přírodní 2 124910
vodní pl. tok přirozený 253 314406
vodní pl. tok umělý 37 3272
vodní pl. zamokřená pl. 7 678
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 36 6218
zast. pl. 449 183155
ostat.pl. dálnice 1 106
ostat.pl. jiná plocha 345 283797
ostat.pl. manipulační pl. 74 57329
ostat.pl. neplodná půda 45 16528
ostat.pl. ostat.komunikace 151 82486
ostat.pl. silnice 302 51662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 15765
ostat.pl. zeleň 10 1714
Celkem KN 4912 9273667
Par. KMD 4912 9273667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 161
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 169
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 430
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 16
LV 975
spoluvlastník 1449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 17:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.