k.ú.: 667064 - Suhrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536041 - Kněžmost NUTS5 CZ0207536041
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 979356
zahrada 173 102044
ovoc. sad 7 25851
travní p. 273 388350
lesní poz les s budovou 14 240
lesní poz 88 2253710
vodní pl. nádrž umělá 4 74423
vodní pl. rybník 4 129362
vodní pl. tok přirozený 3 3995
vodní pl. tok umělý 2 2774
vodní pl. zamokřená pl. 5 33333
zast. pl. zbořeniště 2 178
zast. pl. 267 46504
ostat.pl. jiná plocha 50 15529
ostat.pl. manipulační pl. 45 21298
ostat.pl. neplodná půda 75 23711
ostat.pl. ostat.komunikace 101 84692
ostat.pl. silnice 8 30857
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23903
ostat.pl. zeleň 1 40
Celkem KN 1327 4240150
Par. KMD 1327 4240150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 156
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 276
LV 337
spoluvlastník 516

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2012
S-SK GS 1:2880 1842 24.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 23.09.2020 15:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička