k.ú.: 667030 - Víska u Kněžic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 590843 - Kněžice NUTS5 CZ0632590843
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 1365491
zahrada 32 17329
travní p. 117 315902
lesní poz 36 166322
vodní pl. tok přirozený 5 7968
zast. pl. zbořeniště 1 144
zast. pl. 52 16741
ostat.pl. jiná plocha 30 20813
ostat.pl. neplodná půda 51 31526
ostat.pl. ostat.komunikace 44 46683
ostat.pl. silnice 5 26223
ostat.pl. zamokřená pl. 1 495
Celkem KN 588 2015637
Par. KMD 588 2015637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 51
LV 110
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička