k.ú.: 666971 - Kněžice u Ronova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 574007 - Kněžice NUTS5 CZ0531574007
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 3584455
zahrada 101 84509
ovoc. sad 2 8076
travní p. 50 243749
lesní poz 77 334980
vodní pl. nádrž umělá 1 2023
vodní pl. tok přirozený 4 5377
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. 103 64135
ostat.pl. jiná plocha 46 76605
ostat.pl. manipulační pl. 8 23480
ostat.pl. neplodná půda 8 5220
ostat.pl. ostat.komunikace 59 110691
ostat.pl. silnice 10 51895
ostat.pl. zeleň 8 1555
Celkem KN 724 4596770
Par. DKM 724 4596770
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 96
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 201
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.06.2013
DKM 1:1000 10.11.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1988 10.11.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.