k.ú.: 666921 - Kněžice u Městce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537292 - Kněžice NUTS5 CZ0208537292
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 7718925
zahrada 180 168787
travní p. 17 99211
lesní poz ostat.komunikace 10 32720
lesní poz 21 2008073
vodní pl. nádrž umělá 6 8125
vodní pl. rybník 4 128289
vodní pl. tok přirozený 15 30798
vodní pl. tok umělý 12 19926
vodní pl. zamokřená pl. 1 1764
zast. pl. zbořeniště 2 1956
zast. pl. 298 160518
ostat.pl. jiná plocha 125 84496
ostat.pl. manipulační pl. 38 95515
ostat.pl. neplodná půda 2 543
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 125
ostat.pl. ostat.komunikace 83 264870
ostat.pl. pohřeb. 2 5254
ostat.pl. silnice 12 87399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18143
ostat.pl. zeleň 52 123454
Celkem KN 1239 11058891
Par. DKM 1239 11058891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 280
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 365
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 03.04.2012 1:1000 16.04.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1842 20.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 30.09.2020 17:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička