k.ú.: 666921 - Kněžice u Městce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537292 - Kněžice NUTS5 CZ0208537292
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 7718925
zahrada 180 169417
travní p. 17 99211
lesní poz ostat.komunikace 10 32720
lesní poz 21 2008073
vodní pl. nádrž umělá 6 8125
vodní pl. rybník 4 128289
vodní pl. tok přirozený 15 30798
vodní pl. tok umělý 12 19926
vodní pl. zamokřená pl. 1 1764
zast. pl. zbořeniště 2 1977
zast. pl. 295 160428
ostat.pl. jiná plocha 122 83936
ostat.pl. manipulační pl. 38 95515
ostat.pl. neplodná půda 2 543
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 125
ostat.pl. ostat.komunikace 83 264870
ostat.pl. pohřeb. 2 5254
ostat.pl. silnice 12 87399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18143
ostat.pl. zeleň 52 123454
Celkem KN 1233 11058892
Par. DKM 1233 11058892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 274
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 366
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 03.04.2012 1:1000 16.04.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1842 20.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.08.2019 07:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.