k.ú.: 666912 - Dubečno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537292 - Kněžice NUTS5 CZ0208537292
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 3487586
zahrada 47 38538
travní p. 14 30398
lesní poz 1 5038
vodní pl. nádrž umělá 5 7816
vodní pl. tok přirozený 3 15763
vodní pl. tok umělý 8 7752
vodní pl. zamokřená pl. 1 1021
zast. pl. zbořeniště 1 241
zast. pl. 80 61965
ostat.pl. jiná plocha 27 22743
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 33
ostat.pl. manipulační pl. 19 25755
ostat.pl. ostat.komunikace 55 58615
ostat.pl. silnice 8 41537
ostat.pl. zeleň 9 43402
Celkem KN 523 3848203
Par. DKM 523 3848203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 79
LV 159
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2003
DKM-KPÚ 01.07.2000 1:1000 14.07.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1842 27.04.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 23:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.