k.ú.: 666831 - Knapovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 2898058
zahrada 246 208997
ovoc. sad 1 1451
travní p. 292 922485
lesní poz 115 2490522
vodní pl. nádrž umělá 3 747
vodní pl. rybník 2 1534
vodní pl. tok přirozený 18 12814
vodní pl. tok umělý 10 507
vodní pl. zamokřená pl. 1 349
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 27 7490
zast. pl. 227 63673
ostat.pl. jiná plocha 121 85031
ostat.pl. manipulační pl. 8 10554
ostat.pl. neplodná půda 1 3376
ostat.pl. ostat.komunikace 126 181631
ostat.pl. pohřeb. 1 1702
ostat.pl. silnice 3 59910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 823
ostat.pl. zeleň 4 1162
Celkem KN 1423 6952841
Par. DKM 1423 6952841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 217
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 220
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.