k.ú.: 666823 - Horní Houžovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 1140357
zahrada 93 47455
travní p. 114 679365
lesní poz 109 1938834
vodní pl. tok přirozený 5 5160
vodní pl. tok umělý 16 3038
zast. pl. společný dvůr 1 339
zast. pl. zbořeniště 21 4649
zast. pl. 43 12368
ostat.pl. jiná plocha 67 93621
ostat.pl. manipulační pl. 1 7133
ostat.pl. neplodná půda 5 3169
ostat.pl. ostat.komunikace 75 99662
ostat.pl. silnice 3 20690
ostat.pl. zeleň 2 873
Celkem KN 598 4056713
Par. DKM 598 4056713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 54
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.05.2019 14:03

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.