k.ú.: 666815 - Dolní Houžovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1182695
zahrada 51 47170
travní p. 123 897304
lesní poz 66 2160732
vodní pl. nádrž umělá 1 2470
vodní pl. rybník 4 4941
vodní pl. tok přirozený 1 610
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 40 13529
ostat.pl. jiná plocha 78 66369
ostat.pl. neplodná půda 1 583
ostat.pl. ostat.komunikace 35 77820
ostat.pl. silnice 1 24092
ostat.pl. zeleň 1 302
Celkem KN 463 4478720
Par. DKM 463 4478720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 68
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 04:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.