k.ú.: 666793 - Kmetiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532479 - Kmetiněves NUTS5 CZ0203532479
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 6243354
zahrada 73 48995
ovoc. sad 1 4030
travní p. 16 18157
lesní poz les(ne hospodář) 1 5662
lesní poz 37 142399
vodní pl. nádrž umělá 1 1181
vodní pl. tok přirozený 12 12544
vodní pl. zamokřená pl. 2 2151
zast. pl. společný dvůr 6 1848
zast. pl. 160 87655
ostat.pl. dráha 2 31113
ostat.pl. jiná plocha 62 28036
ostat.pl. manipulační pl. 32 33822
ostat.pl. neplodná půda 14 20266
ostat.pl. ostat.komunikace 62 60776
ostat.pl. pohřeb. 1 3107
ostat.pl. silnice 14 72059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4560
ostat.pl. zeleň 5 4741
Celkem KN 714 6826456
Par. DKM 332 6561062
Par. KMD 382 265394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 107
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 158
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 216
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2021 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 26.08.2014 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 09.08.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.08.2022 06:19

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.