k.ú.: 666793 - Kmetiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532479 - Kmetiněves NUTS5 CZ0203532479
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 6247200
zahrada 70 45874
ovoc. sad 1 4030
travní p. 16 18157
lesní poz les(ne hospodář) 1 5662
lesní poz 37 142399
vodní pl. nádrž umělá 1 1181
vodní pl. tok přirozený 12 12523
vodní pl. zamokřená pl. 2 2151
zast. pl. společný dvůr 14 5004
zast. pl. zbořeniště 1 446
zast. pl. 151 84841
ostat.pl. dráha 2 31113
ostat.pl. jiná plocha 48 26176
ostat.pl. manipulační pl. 28 33744
ostat.pl. neplodná půda 10 20306
ostat.pl. ostat.komunikace 61 61162
ostat.pl. pohřeb. 1 3107
ostat.pl. silnice 14 71851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4560
ostat.pl. zeleň 5 4741
Celkem KN 683 6826228
EN 1 65
PK 19 18816
Celkem ZE 20 18881
Par. DKM 320 6560918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 149
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 203
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.08.2014
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.