k.ú.: 666785 - Záboří u Kel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534897 - Kly NUTS5 CZ0206534897
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 2146737
vinice 30 63148
zahrada 159 146093
ovoc. sad 24 37152
travní p. 53 53572
lesní poz 4 7999
vodní pl. nádrž umělá 1 281
zast. pl. společný dvůr 15 7104
zast. pl. zbořeniště 2 149
zast. pl. 217 66771
ostat.pl. jiná plocha 60 63681
ostat.pl. manipulační pl. 7 5388
ostat.pl. neplodná půda 115 51857
ostat.pl. ostat.komunikace 77 52123
ostat.pl. silnice 6 19655
ostat.pl. zeleň 2 1196
Celkem KN 1087 2722906
Par. DKM 2 230
Par. KMD 1085 2722676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 208
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 331
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 06.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 26.09.2020 17:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička