k.ú.: 666785 - Záboří u Kel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534897 - Kly NUTS5 CZ0206534897
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2147236
vinice 31 63196
zahrada 159 146280
ovoc. sad 24 37152
travní p. 52 53635
lesní poz 4 7999
vodní pl. nádrž umělá 1 281
zast. pl. společný dvůr 15 7104
zast. pl. zbořeniště 2 149
zast. pl. 213 65974
ostat.pl. jiná plocha 60 63681
ostat.pl. manipulační pl. 7 5388
ostat.pl. neplodná půda 115 51857
ostat.pl. ostat.komunikace 76 51942
ostat.pl. silnice 7 19836
ostat.pl. zeleň 2 1196
Celkem KN 1081 2722906
Par. KMD 1081 2722906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 205
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 322
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 06.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 01.06.2020 18:35

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.