k.ú.: 666785 - Záboří u Kel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534897 - Kly NUTS5 CZ0206534897
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2147370
vinice 31 63304
zahrada 159 146500
ovoc. sad 24 37492
travní p. 52 54874
lesní poz 4 7999
vodní pl. nádrž umělá 1 281
zast. pl. společný dvůr 15 7104
zast. pl. zbořeniště 2 149
zast. pl. 201 64035
ostat.pl. jiná plocha 60 63681
ostat.pl. manipulační pl. 7 5350
ostat.pl. neplodná půda 115 51857
ostat.pl. ostat.komunikace 76 51942
ostat.pl. silnice 7 19836
ostat.pl. zeleň 2 1196
Celkem KN 1069 2722970
Par. KMD 1069 2722970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 192
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 313
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 06.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.