k.ú.: 666777 - Kly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534897 - Kly NUTS5 CZ0206534897
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 896 3188388
vinice 14 79332
zahrada 360 265277
ovoc. sad školka 1 697
ovoc. sad 36 74391
travní p. 290 720495
lesní poz 63 2009978
vodní pl. nádrž přírodní 1 407
vodní pl. nádrž umělá 3 5052
vodní pl. tok přirozený 9 390827
vodní pl. tok umělý 5 39544
vodní pl. zamokřená pl. 38 151999
zast. pl. společný dvůr 9 6881
zast. pl. zbořeniště 14 4663
zast. pl. 602 247866
ostat.pl. jiná plocha 111 125393
ostat.pl. manipulační pl. 33 61306
ostat.pl. neplodná půda 225 324703
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 10459
ostat.pl. ostat.komunikace 104 82668
ostat.pl. silnice 16 69149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6700
ostat.pl. zeleň 10 22857
Celkem KN 2842 7889032
Par. KMD 2842 7889032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 197
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 573
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 814
spoluvlastník 1352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 07.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.05.2019 00:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.