k.ú.: 666734 - Kluky u Písku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549495 - Kluky NUTS5 CZ0314549495
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1902 6596909
zahrada 278 182558
ovoc. sad 11 95320
travní p. 571 1353325
lesní poz 87 1380263
vodní pl. nádrž přírodní 8 1857
vodní pl. nádrž umělá 2 1443
vodní pl. rybník 15 100468
vodní pl. tok přirozený 97 15423
vodní pl. tok umělý 253 22784
vodní pl. zamokřená pl. 8 8583
zast. pl. společný dvůr 54 29321
zast. pl. zbořeniště 6 3617
zast. pl. 306 173277
ostat.pl. jiná plocha 29 13472
ostat.pl. manipulační pl. 32 19524
ostat.pl. neplodná půda 51 33558
ostat.pl. ostat.komunikace 278 196858
ostat.pl. pohřeb. 2 3741
ostat.pl. silnice 58 53259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 56564
ostat.pl. zeleň 2 4780
Celkem KN 4061 10346904
Par. KMD 4061 10346904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 165
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 281
LV 424
spoluvlastník 561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2015
S-SK GS 1:2880 1837 06.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 30.09.2020 03:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička