k.ú.: 666688 - Kluky u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534137 - Kluky NUTS5 CZ0205534137
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 2484241
zahrada 147 110594
ovoc. sad 19 51184
travní p. 30 42024
lesní poz 8 18078
vodní pl. nádrž umělá 1 6427
vodní pl. rybník 1 13196
vodní pl. tok přirozený 5 7203
vodní pl. tok umělý 26 9071
vodní pl. zamokřená pl. 4 6042
zast. pl. společný dvůr 6 6879
zast. pl. zbořeniště 3 1313
zast. pl. 196 80064
ostat.pl. jiná plocha 31 42017
ostat.pl. manipulační pl. 12 16771
ostat.pl. neplodná půda 13 12713
ostat.pl. ostat.komunikace 34 51031
ostat.pl. pohřeb. 2 4245
ostat.pl. silnice 8 43023
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9238
ostat.pl. zeleň 5 1424
Celkem KN 772 3016778
Par. DKM 3 22787
Par. KMD 769 2993991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 196
LV 215
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.