k.ú.: 666629 - Planá u Klučenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1146589
zahrada 24 25152
travní p. 54 190193
lesní poz 35 104936
vodní pl. nádrž umělá 1 155
vodní pl. rybník 1 3956
vodní pl. tok umělý 1 789
vodní pl. zamokřená pl. 3 3135
zast. pl. 18 15826
ostat.pl. jiná plocha 11 8144
ostat.pl. manipulační pl. 2 1314
ostat.pl. neplodná půda 46 34814
ostat.pl. ostat.komunikace 42 28251
ostat.pl. silnice 43 25424
ostat.pl. zeleň 1 25
Celkem KN 385 1588703
Par. KMD 385 1588703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 18
LV 41
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 09:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.