k.ú.: 666602 - Klučenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 496 2429714
zahrada 214 142880
ovoc. sad 3 6083
travní p. 327 770081
lesní poz les s budovou 8 390
lesní poz 157 6648020
vodní pl. nádrž umělá 5 1601302
vodní pl. rybník 4 20138
vodní pl. tok přirozený 64 12715
vodní pl. tok umělý 33 8930
vodní pl. zamokřená pl. 11 5637
zast. pl. společný dvůr 1 957
zast. pl. 275 99741
ostat.pl. jiná plocha 91 97552
ostat.pl. manipulační pl. 25 15283
ostat.pl. neplodná půda 213 144502
ostat.pl. ostat.komunikace 96 122218
ostat.pl. pohřeb. 2 2540
ostat.pl. silnice 68 20639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7468
ostat.pl. zeleň 1 65
Celkem KN 2104 12156855
Par. KMD 2104 12156855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 260
byt.z. byt 27
byt.z. garáž 16
Celkem JED 43
LV 335
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 17:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.