k.ú.: 666581 - Velmovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552496 - Chýnov NUTS5 CZ0317552496
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1026
orná půda 67 494635
zahrada 48 42922
travní p. mez, stráň 10 6357
travní p. 93 405290
lesní poz 15 58547
vodní pl. nádrž umělá 2 3816
vodní pl. rybník 1 8063
vodní pl. tok umělý 14 2528
zast. pl. 56 20878
ostat.pl. jiná plocha 21 14831
ostat.pl. manipulační pl. 7 10476
ostat.pl. mez, stráň 11 5319
ostat.pl. neplodná půda 27 27317
ostat.pl. ostat.komunikace 33 33528
Celkem KN 407 1135533
Par. DKM 407 1135533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 47
LV 55
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
ZMVM 1:2000 21.12.1988 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 21.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička