k.ú.: 666556 - Veleboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536687 - Klopina NUTS5 CZ0715536687
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 555939
zahrada 112 80689
ovoc. sad 185 813194
travní p. 48 123305
lesní poz 88 6012769
vodní pl. tok přirozený 6 1870
zast. pl. společný dvůr 1 630
zast. pl. zbořeniště 3 368
zast. pl. 100 39104
ostat.pl. jiná plocha 27 15597
ostat.pl. manipulační pl. 17 9584
ostat.pl. neplodná půda 40 17747
ostat.pl. ostat.komunikace 98 53755
ostat.pl. pohřeb. 1 808
ostat.pl. silnice 3 48221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4382
ostat.pl. zeleň 2 201
Celkem KN 801 7778163
GP 4 12226
Celkem ZE 4 12226
Par. KMD 801 7778163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 93
LV 110
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 30.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1883 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.07.2019 18:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.