k.ú.: 666548 - Klopina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536687 - Klopina NUTS5 CZ0715536687
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 1892266
zahrada 190 109472
ovoc. sad 104 1788818
travní p. 59 260654
lesní poz 53 608512
vodní pl. nádrž umělá 1 15831
vodní pl. tok přirozený 36 24875
vodní pl. tok umělý 3 9735
zast. pl. společný dvůr 2 55
zast. pl. zbořeniště 2 74
zast. pl. 245 89603
ostat.pl. jiná plocha 80 72954
ostat.pl. manipulační pl. 46 53094
ostat.pl. neplodná půda 8 11757
ostat.pl. ostat.komunikace 111 142081
ostat.pl. pohřeb. 1 1626
ostat.pl. silnice 12 58996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3816
ostat.pl. zeleň 9 27528
Celkem KN 1170 5171747
Par. DKM 474 4799898
Par. KMD 696 371849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 152
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 245
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 285
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2017
DKM-KPÚ 11.12.2009 1:1000 11.12.2009 *)
KM-D 1:2000 04.11.2002 19.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 04.11.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 02.06.2020 17:35

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.