k.ú.: 666548 - Klopina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536687 - Klopina NUTS5 CZ0715536687
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1857147
zahrada 191 109487
ovoc. sad 105 1824049
travní p. 59 260654
lesní poz 53 608512
vodní pl. nádrž umělá 1 15831
vodní pl. tok přirozený 36 24875
vodní pl. tok umělý 3 9735
zast. pl. společný dvůr 8 770
zast. pl. zbořeniště 2 74
zast. pl. 244 89403
ostat.pl. jiná plocha 75 72722
ostat.pl. manipulační pl. 51 52713
ostat.pl. neplodná půda 9 11849
ostat.pl. ostat.komunikace 120 142097
ostat.pl. pohřeb. 1 1626
ostat.pl. silnice 12 59075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3816
ostat.pl. zeleň 9 27528
Celkem KN 1182 5171963
Par. DKM 473 4799898
Par. KMD 709 372065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 151
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 244
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 281
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2017
DKM-KPÚ 11.12.2009 1:1000 11.12.2009 *)
KM-D 1:2000 04.11.2002 19.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 04.11.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 23:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.