k.ú.: 666475 - Klokočov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568856 - Klokočov NUTS5 CZ0631568856
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1066520
zahrada 140 89027
travní p. 188 426882
lesní poz 52 344971
vodní pl. nádrž umělá 4 55770
vodní pl. tok přirozený 2 24405
vodní pl. tok umělý 4 870
zast. pl. zbořeniště 8 1625
zast. pl. 222 48193
ostat.pl. jiná plocha 106 34809
ostat.pl. manipulační pl. 2 3213
ostat.pl. neplodná půda 92 50291
ostat.pl. ostat.komunikace 81 48054
ostat.pl. silnice 18 17347
ostat.pl. zeleň 3 3527
Celkem KN 1085 2215504
Par. KMD 1085 2215504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 96
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 215
LV 299
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.09.2020 18:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička