k.ú.: 666475 - Klokočov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568856 - Klokočov NUTS5 CZ0631568856
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1066520
zahrada 138 89066
travní p. 187 426907
lesní poz 51 328089
vodní pl. nádrž umělá 4 55770
vodní pl. tok přirozený 2 24405
vodní pl. tok umělý 4 870
zast. pl. zbořeniště 8 1625
zast. pl. 220 48143
ostat.pl. jiná plocha 106 34809
ostat.pl. manipulační pl. 2 3213
ostat.pl. neplodná půda 95 70675
ostat.pl. ostat.komunikace 81 48054
ostat.pl. silnice 18 17347
Celkem KN 1079 2215493
Par. KMD 1079 2215493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 96
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 213
LV 300
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.