k.ú.: 666441 - Kokovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 2871071
zahrada 47 28509
ovoc. sad 3 11500
travní p. 16 42272
lesní poz 5 17628
vodní pl. nádrž umělá 4 8573
vodní pl. rybník 1 11268
vodní pl. tok přirozený 12 11349
vodní pl. tok umělý 19 6066
zast. pl. zbořeniště 2 197
zast. pl. 76 45380
ostat.pl. jiná plocha 27 38838
ostat.pl. manipulační pl. 3 1694
ostat.pl. neplodná půda 25 15009
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 19920
ostat.pl. ostat.komunikace 43 41525
ostat.pl. silnice 12 45642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8906
ostat.pl. zeleň 21 21074
Celkem KN 711 3246421
Par. KMD 711 3246421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 76
LV 115
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1824 30.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.08.2019 22:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.