k.ú.: 666432 - Kobylníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1441741
zahrada 47 22321
travní p. 16 68652
lesní poz 22 108502
vodní pl. nádrž umělá 1 94
vodní pl. rybník 1 8048
vodní pl. tok přirozený 5 8594
vodní pl. zamokřená pl. 4 20872
zast. pl. zbořeniště 2 592
zast. pl. 85 53705
ostat.pl. dráha 1 2236
ostat.pl. jiná plocha 40 101521
ostat.pl. manipulační pl. 9 59294
ostat.pl. neplodná půda 2 4410
ostat.pl. ostat.komunikace 33 28570
ostat.pl. silnice 13 52848
Celkem KN 368 1982000
Par. DKM 196 1858367
Par. KMD 172 123633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 83
LV 85
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 10.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.