k.ú.: 666432 - Kobylníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1441503
zahrada 47 22168
travní p. 16 68652
lesní poz 22 108502
vodní pl. nádrž umělá 1 94
vodní pl. rybník 1 8048
vodní pl. tok přirozený 5 8594
vodní pl. zamokřená pl. 4 20872
zast. pl. zbořeniště 2 592
zast. pl. 88 54615
ostat.pl. dráha 1 2236
ostat.pl. jiná plocha 41 101529
ostat.pl. manipulační pl. 9 58775
ostat.pl. neplodná půda 2 4410
ostat.pl. ostat.komunikace 33 28562
ostat.pl. silnice 13 52848
Celkem KN 372 1982000
Par. DKM 197 1858367
Par. KMD 175 123633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 86
LV 89
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 10.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.09.2020 23:09

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.