k.ú.: 666424 - Klobuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 3605377
zahrada 189 99005
ovoc. sad 2 9413
travní p. 37 73720
lesní poz les(ne hospodář) 14 130011
lesní poz 11 70506
vodní pl. nádrž umělá 2 2089
vodní pl. rybník 2 77131
vodní pl. tok přirozený 24 37017
vodní pl. tok umělý 2 1386
zast. pl. společný dvůr 6 1680
zast. pl. zbořeniště 7 1657
zast. pl. 273 127867
ostat.pl. dráha 10 59522
ostat.pl. jiná plocha 59 25546
ostat.pl. manipulační pl. 25 87170
ostat.pl. neplodná půda 38 31184
ostat.pl. ostat.komunikace 95 76547
ostat.pl. pohřeb. 1 3259
ostat.pl. silnice 35 115277
ostat.pl. skládka 2 5206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12402
ostat.pl. zeleň 4 2973
Celkem KN 1103 4655945
PK 79 89924
Celkem ZE 79 89924
Par. DKM 234 3815020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 163
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 270
byt.z. byt 16
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 21
LV 367
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.03.2010 1:1000 02.03.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 26.09.2020 17:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička