k.ú.: 666360 - Klíny II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567191 - Klíny NUTS5 CZ0425567191
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 395
zahrada 7 3273
travní p. 108 317061
lesní poz les(ne hospodář) 143 8537556
lesní poz 14 104795
vodní pl. nádrž umělá 2 4915
vodní pl. tok přirozený 3 18020
vodní pl. zamokřená pl. 3 16290
zast. pl. zbořeniště 3 999
zast. pl. 110 16022
ostat.pl. jiná plocha 99 90888
ostat.pl. manipulační pl. 12 21850
ostat.pl. neplodná půda 20 13825
ostat.pl. ostat.komunikace 49 80306
ostat.pl. silnice 4 53480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12155
Celkem KN 584 9291830
Par. KMD 584 9291830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 109
LV 126
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 23.09.2020 13:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička