k.ú.: 666351 - Klíny I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567191 - Klíny NUTS5 CZ0425567191
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 640
zahrada 8 3730
travní p. 64 260923
lesní poz les(ne hospodář) 22 6543008
lesní poz 11 40779
vodní pl. tok přirozený 1 1550
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 78 10897
ostat.pl. jiná plocha 48 22833
ostat.pl. manipulační pl. 4 3277
ostat.pl. neplodná půda 4 1431
ostat.pl. ostat.komunikace 27 20863
ostat.pl. silnice 1 32968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 18346
ostat.pl. zeleň 3 1106
Celkem KN 312 6962385
Par. KMD 312 6962385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 78
LV 103
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1842 25.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička