k.ú.: 666262 - Klikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547280 - Suchdol nad Lužnicí NUTS5 CZ0313547280
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31142 - Suchdol nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 868 2545674
zahrada 303 181151
travní p. 523 884465
lesní poz 268 7284071
vodní pl. nádrž umělá 6 1297
vodní pl. rybník 2 3815
vodní pl. tok přirozený 53 40908
vodní pl. tok umělý 23 4946
vodní pl. zamokřená pl. 110 114809
zast. pl. společný dvůr 8 2674
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 303 104308
ostat.pl. jiná plocha 205 165236
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50
ostat.pl. manipulační pl. 51 49987
ostat.pl. neplodná půda 57 45414
ostat.pl. ostat.komunikace 294 120061
ostat.pl. pohřeb. 20 12963
ostat.pl. silnice 84 78205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13253
ostat.pl. zeleň 2 3490
Celkem KN 3184 11656786
Par. DKM 2393 5235505
Par. KMD 791 6421281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 290
LV 425
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2013
KMD 1:1000 30.04.2013
THM-V 1:2000 01.04.1974 30.04.2013
Ost. 1:2000 01.04.1974 30.04.2013
S-SK GS 1:2880 1924 31.03.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička